om oss

Aktiebolaget Brandinstruktören bildades 2019, efter flera års längtan att driva denna typ av verksamhet på egen hand.
Tidigare har jag arbetat som Brandman, Styrkeledare och senast Insatsledare/Brandmästare. Mitt anvarsområde har varit utbildningar till både privata företag men också den offentliga sektorn. 
Utbildats på Msb:s* skolor i Revinge och Sandö. Började jobba inom Räddningstjänsten 1997.
*MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Insatsledare Christian Johansson
Insatsledare Christian Johansson

Min utbildning

  • Räddningsledning A
  • Räddningsledning B
  • Tillsyn och olycksförebyggande A 
  • Instruktör Heta Arbeten 
  • Instruktör HLR
  • Instruktör Barn-HLR
  • Instruktör D-HLR

Brandinstruktören Samarbetar med:

Affärsidé

Erbjuda en skräddarsydd utbildning i syfte att förhindra bränder och därmed rädda liv, miljö och egendom.
 

Vision

Alla bränder går att förebygga
Det är både billigare och lättare att förebygga en brand

Hört från kund

Så otroligt givande att du pratar om vårt brandskydd. Vi känner verkligen igen oss i det du pratar om . /Anders

Bra att du visar bilder från vår verksamhet trots att vi inte är hos oss. /Elisabeth

Kunskaperna jag fick från utbildningen gjorde att jag lyckades släcka branden i vårt kök. Tack ska du ha! (Telefonsamtal dagen efter en brand i köket)  /Lena