instruktörsutbildning Hlr

Är du intresserad av att bli instruktör inom HLR? 

Kontakta huvudinstruktör Katarina N. Lindahl om du vill utbildas till instruktör i första hjälpen, HLR, D-HLR eller Barn-HLR

Tidsåtgång: halvdag

Förkunskap: inläst instruktörsbok, genomfört aktuella webbutbildningar och tagit del av tillhörande film. Deltagit i grundutbildning det senaste halvåret.